سپاه می تواند بیمارستان های صحرایی رادر دیگر کشورها هم بر پا کند 05 فوریه 2019

سپاه می تواند بیمارستان های صحرایی رادر دیگر کشورها هم بر پا کند

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: درصورت نیاز و انجام هماهنگی توسط مسئولان کشوری، سپاه می تواند بیمارستان های صحرایی خود رادر دیگر کشورها به منظور خدمات رسانی به آسیب دیدگان برپا کند.

سرویس فرهنگی
چیزی یافت نشد !