ارودی بصیرتی خانواده پاسداران ناحیه حمزه سیدالشهداء (ع) در امامزاده آقا علی عباس (ع) برگزار شد. حجت الاسلام  قاسمی مسئول نمایندگی ناحیه در این اردو  در مورد مسائل بصیرتی  و فتنه  به موارد زیر اشاره نمود؛ اعتقاد مردم به فرهنگ شهادت طلبی اعتقاد و ایمان مردم به فرهنگ انتظار ارادت و اعتقاد مردم به ولایت […]

ارودی بصیرتی خانواده پاسداران ناحیه حمزه سیدالشهداء (ع) در امامزاده آقا علی عباس (ع) برگزار شد.

حجت الاسلام  قاسمی مسئول نمایندگی ناحیه در این اردو  در مورد مسائل بصیرتی  و فتنه  به موارد زیر اشاره نمود؛

اعتقاد مردم به فرهنگ شهادت طلبی

اعتقاد و ایمان مردم به فرهنگ انتظار

ارادت و اعتقاد مردم به ولایت فقیه